Blok textu: ZŠ Kalinčiakova, Bratislava

ŠKOLA V PRÍRODE

Blok textu: 2008#
Blok textu: 2007##

Tieto stránky sú určené najmä rodičom a žiakom ZŠ Kalinčiakovej 12 v Bratislave. Rodičia môžu v priebehu ŠvP  aspoň na diaľku sledovať činnosť svojich detí. Zároveň žiaci majú možnosť sa zúčastniť na tvorbe tejto webovej stránky a to svojimi slohovými príspevkami, ilustráciami, fotografiami a samotnou úpravou dizajnu.

Zároveň môže slúžiť ako inšpirácia pre ostatné základné školy pri hľadaní nových miest pre zrekreovanie žiakov,  poprípade na základe nášho pobytu si vopred naplánovať výlety, aktivity a hry v danom prostredí.

Mgr. Fenclová Renáta

Blok textu: 2008#
Blok textu: 2009